Auris College Utrecht Aurislogo

Overgang naar andere school

Schoolverlaters
Het Auris College Utrecht heeft de volgende ambitie voor de uitstroom van onze leerlingen.

  • 25% uitstroom naar regulier vo of diplomagericht vso
  • 50% uitstroom naar mbo
  • 25% uitstroom naar arbeid

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Het Auris College Utrecht heeft de ambitie om een bestendiging van minimaal 90% te halen. Wij realiseren ons echter dat binnen het vso de bestendiging sterk kan fluctueren.

Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2012-2013 zijn uitgestroomd, is er bij 30 van de 32 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 94%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 3%. Bij 1 leerling kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 3%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 25 van de 41 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 61%. Bij 10 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 24%. Bij 6 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 15%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 29 van de 30 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 79%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 3%.