Auris College Utrecht Aurislogo

Auris College wordt Kentalis College Utrecht

Onderwijs in Midden Nederland anders georganiseerd
Vanaf 1 augustus 2017 organiseren wij het onderwijs in Midden Nederland anders. Auris en Kentalis hebben de taken verdeeld binnen het speciaal onderwijs, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of doof/slechthorendheid. De lichte, medium en intensieve arrangementen voor leerlingen van 12 jaar en ouder worden verzorgd door Kentalis. Auris verzorgt de lichte, medium en intensieve arrangementen voor leerlingen jonger dan 12 jaar.

Auris College wordt Kentalis College Utrecht
Op 1 augustus 2017 gaat het Auris College Utrecht aan de Slotlaan 37 in Utrecht op in Kentalis College Utrecht. Leerlingen uit Midden Nederland met een taalontwikkelingsstoornis en/of doof-/slechthorendheid volgen voortgezet speciaal onderwijs op het College. De leerlingen hebben een ruime keuze in opleidingen, die leiden naar uitstroming naar dagbesteding, (beschermde) arbeid en vervolgonderwijs. Het praktijkonderwijs wordt komend schooljaar nog gegeven in het gebouw van het Kentalis College Utrecht aan de Boadreef totdat de praktijkhal klaar is.

Klik hier voor de schoolgids van Kentalis College Utrecht

Kentalis biedt ambulante dienstverlening
Kentalis ambulante dienstverlening Utrecht geeft begeleiding en ondersteuning aan de reguliere school en de leerling in de provincie Utrecht die doof of slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Naast onderwijs en begeleiding geeft Kentalis ambulante dienstverlening consultatie & advies.

Cursussen van de ambulante dienstverlening
Kentalis ambulante dienstverlening Utrecht heeft een Cursuscentrum en verzorgt workshops, cursussen voor leerkrachten en docenten, remedial teachers, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers en ouders en verzorgers.

Samen sterk in Midden Nederland
Auris en Kentalis werken in de provincie intensief samen om zo te zorgen voor optimale zorg en onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/of doof-/slechthorendheid.