Auris College Utrecht Aurislogo

Auris College is opgegaan in Kentalis College Utrecht

Utrecht Onderwijs in Midden Nederland anders georganiseerd
Vanaf 1 augustus 2017 organiseren wij het onderwijs in Midden Nederland anders. Auris en Kentalis hebben de taken verdeeld binnen het speciaal onderwijs, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of doof/slechthorendheid. De lichte, medium en intensieve arrangementen voor leerlingen van 12 jaar en ouder worden verzorgd door Kentalis. Auris verzorgt de lichte, medium en intensieve arrangementen voor leerlingen jonger dan 12 jaar.

Auris College is Kentalis College Utrecht geworden
Op 1 augustus 2017 is het Auris College Utrecht opgegaan in Kentalis College Utrecht. Leerlingen uit Midden Nederland met een taalontwikkelingsstoornis en/of doof-/slechthorendheid volgen voortgezet speciaal onderwijs op het College. De leerlingen hebben een ruime keuze in opleidingen, die leiden naar uitstroming naar dagbesteding, (beschermde) arbeid en vervolgonderwijs. Het praktijkonderwijs wordt dit schooljaar nog gegeven in het gebouw van het Kentalis College Utrecht aan de Boadreef.

Klik hier voor de algemene schoolgids van Kentalis.

Kentalis biedt ambulante dienstverlening
Kentalis ambulante dienstverlening Utrecht geeft begeleiding en ondersteuning aan de reguliere school en de leerling in de provincie Utrecht die doof of slechthorend is of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Naast onderwijs en begeleiding geeft Kentalis ambulante dienstverlening consultatie & advies.

Cursussen van de ambulante dienstverlening
Kentalis ambulante dienstverlening Utrecht heeft een Cursuscentrum en verzorgt workshops, cursussen voor leerkrachten en docenten, remedial teachers, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers en ouders en verzorgers van leerlingen in het V(S)O. Informatie over deze cursussen kunt u opvragen via cursuscentrum-utrecht@kentalis.nl.

Samen sterk in Midden Nederland
Auris en Kentalis werken in de provincie intensief samen om zo te zorgen voor optimale zorg en onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/of doof-/slechthorendheid.