Auris College Utrecht Aurislogo

Werkwijze

Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid, taalontwikkelingsstoornissen en autisme. Ons onderwijs sluit hierop aan, zodat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun leven na school. Wij geven veel aandacht aan taalonderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook de inrichting van ons schoolgebouw is aangepast. In de extra ondersteuning houden wij rekening met de handicap van de leerling. Als u op één van onderstaande linkjes klikt, leest u op welke manieren wij onze ondersteuning bieden. 

Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. Wij stemmen het lesaanbod af op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Leerlingen volgen onderwijs in de praktijkroute of in het vmbo. Wij werken samen met andere instellingen. Zo krijgen onze leerlingen meer kansen om de door hun gekozen beroepsrichting te volgen. Wij werken samen met VSO het Rotsoord. Ook werken wij nauw samen met andere scholen en zorgafdelingen binnen Auris.

Wilt u weten hoe wij ons onderwijs vormgeven of wilt u meer weten over aanpassingen in ons onderwijs? Klik dan op één van de onderwerpen in het menu links op deze pagina.