Auris College Utrecht Aurislogo

Vmbo

Onderbouw
Nieuwe leerlingen komen in een driejarige onderbouw. Daarmee bereiden we de leerlingen voor op een overstap naar het regulier onderwijs. Daar voltooien ze de opleiding in de sector van hun keuze. Met een aantal scholen voor regulier vmbo onderwijs zijn/worden afspraken gemaakt over medium settingen. Op deze scholen zitten meerdere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanuit cluster 2 . Door dit te combineren kunnen we meer ondersteuning bieden en medewerkers van deze school weten op den duur meer over cluster 2 leerlingen en zijn daardoor beter in staat aan de onderwijsbehoefte van deze doelgroep tegemoet te komen.

Na het eerste jaar  bepalen wij op welk niveau de leerling het onderwijs volgt in het tweede en derde leerjaar. Leerlingen volgen vooral de reguliere vmbo-vakken. De onderbouw van het vmbo heeft drie niveaus.

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
  • Theoretische leerweg (TL)

Bovenbouw
leerlingen die nu in het tweede jaar van het vmbo zitten kunnen binnen het Auris College het vmbo nog afmaken. Bij het Auris College Utrecht zijn drie bovenbouw niveaus.

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB).
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB).
  • Theoretische leerweg (TL).

Leerlingen werken binnen drie richtingen: Zorg en welzijn (afdeling verzorging), Techniek (afdeling metalectro), Economie (afdeling handel en administratie). Wij noemen dit sectoren. Leerlingen die nu in het tweede jaar van het vmbo zitten kunnen kiezen uit twee sectoren. Zorg en Welzijn en Economie.