Auris College Utrecht Aurislogo

Deel deze pagina


Stel een vraag

Lestijden en pauzes

 

 

Hieronder vindt u de lestijden en pauzes van de vmbo-onderbouw en vmbo-bovenbouw. 

Locatie Slotlaan vmbo

 

 

Leerjaar 1 en 2      Leerjaar 3 t/m 5   
Lesuur Tijden   Lesuur  Tijden 
1 08.30 - 09.15   08.30 - 09.15 
09.15 - 10.00   09.15 - 10.00 
Pauze  10.00 - 10.15   10.00 - 10.45 
10.15 - 11.00    Pauze  10.45 - 11.00 
11.00 - 11.45    11.00 - 11.45 
5 11.45 - 12.30         11.45 - 12.30 
Pauze  12.30 - 13.00     12.30 - 13.15 
6 13.00 - 13.45    Pauze  13.15 - 13.45 
13.45 - 14.30   13.45 - 14.30 
8 14.30 - 15.15    14.30 - 15.15

Locatie Boadreef praktijkroute

Leerjaar 1 t/m 5   
Lesuur Tijden
1 08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
3 10.00 - 10.45
Pauze  10.45 - 11.00 
11.00 - 11.45 
5 11.45 - 12.30      
Pauze  12.30 - 13.00  
6 13.00 - 13.45 
13.45 - 14.30
8 14.30 - 15.15 

We werken op het Auris College Utrecht met een flexibel rooster. Dit betekent dat niet alle klassen dezelfde begin- en eindtijd hebben. De reden hiervoor is een technische. We functioneren als een reguliere school voor voortgezet onderwijs, waarbij de leerlingen ieder uur van vak en docent wisselen. Daarnaast lopen veel leerlingen stage. Ook werken de meeste docenten niet op alle dagen. Roostertechnisch is het daarom niet mogelijk alle leerlingen dezelfde lestijden te bieden. We streven ernaar een zo stabiel mogelijk rooster te maken. We ontkomen er niet aan dat er zo nu en dan roosterwijzigingen optreden. Dit kan gevolgen hebben voor de begin- of eindtijd van een klas. Wij brengen de leerling en via hem de ouders/verzorgers natuurlijk op de hoogte van eventuele aanpassingen. Het leerlingenrooster kan via onderstaande link worden gedownload. Auris College Utrecht werkt met een lesurensysteem. Dit houdt in dat leerlingen per vak van lokaal en leerkracht wisselen. Een lesuur duurt vijfenveertig minuten. Vaak wordt in blokuren gewerkt. Een schoolweek heeft 36 lesuren.