Auris College Utrecht Aurislogo

Aangepast lesaanbod

Wij ondersteunen onze mondelinge en schriftelijke instructie en leerstof zoveel mogelijk visueel. Wij gebruiken hiervoor o.a. de volgende middelen.
  • solo-apparatuur
  • digitale schoolborden
  • kleine klassen
  • meubilair op communicatiehoogte 
  • stiltelokaal
  • cluster 2-vriendelijke computerprogramma’s
  • cluster 2-vriendelijke lesmethodes
  • akoestische aanpassingen.