Auris College Utrecht Aurislogo

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar stellen we de ouderbijdrage vast. Dit is een vrijwillige bijdrage die we aan ouders vragen. We organiseren hiervan activiteiten voor de leerlingen. De bijdrage is erg welkom en verschilt per leerjaar. We besteden dit bedrag als volgt.

  • 25% aan werkmateriaal
  • 60% schoolactiviteiten zoals de werkweek*
  • 15% culturele activiteiten zoals een museumbezoek

Wij vragen u aan het begin van het jaar om de ouderbijdrage over te maken. Tijdens de start van het nieuwe schooljaar ontvang u hierover informatie.

De school vraagt in schooljaar 2016-2017:

  • Leerjaar 1: € 260,- 
  • Leerjaar 2: € 200,- 
  • Leerjaar 3: € 260,- 
  • Leerjaar 4: € 260,- 
  • Leerjaar 5: € 170,- 

*De skiweek wordt apart in rekening gebracht. Wilt u gespreid betalen? Neem dan contact op met de administratie van de school. Ouders die gebruik maken van een U-pas kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met onze administratie.