Auris College Utrecht Aurislogo

Samenwerking

Auris College Utrecht werkt intensief samen met VSO Het Rotsoord. Wij zijn twee scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 in Utrecht. Per 1 augustus 2015:

  • gebruiken we gezamenlijk onze gebouwen,
  • komt de inhoud van het onderwijs voor het grootste deel overeen,
  • is de begeleiding en ondersteuning afgestemd,
  • werken we met een schoolidentiteit die gezamenlijk is beschreven.
  • Leerlingen zitten in een aantal gevallen ook bij elkaar in de klas en volgen gezamenlijk lessen.

Met het Koningin Wilhelmina College in Culemborg werken we vanuit Auris samen om leerlingen extra te ondersteunen bij het doorlopen van hun voortgezet onderwijs. Met het samenwerkingsverband Sterk VO is een dergelijke samenwerking in voorbereiding. Met het MBO Amersfoort werken we intensief samen om leerlingen als Arbeids geKwalificeerd Assistent voor te bereiden. Al deze ontwikkelingen hebben direct of indirect te maken met invoering Passend Onderwijs en veranderingen in de wettelijke rol van de gemeenten ten aanzien van werk en inkomen.