Auris College Utrecht Aurislogo

Praktijkroute

De praktijkroute bereidt de leerling voor op een baan. Het gaat meestal om een baan waarin gewerkt wordt met de handen. Na de praktijkroute heeft de leerling de volgende mogelijkheden:

  • Een betaalde baan waarin de leerling zelfstandig werkt.
  • Beschermde arbeid waarbij de leerling extra ondersteuning krijgt.
  • Dagbesteding (onbetaalde arbeid).

Voor alle leerlingen die de praktijkroute volgen, kijken wij of het mogelijk is om een SVA-certificaat te behalen. SVA staat voor scholing voor arbeid. Dit is een certificaat dat door bepaalde werkgevers wordt erkend. Deze werkgevers zeggen wat een leerling moet kunnen om bij hen te werken. Wij toetsen dit tijdens een examen.  Een leerling kan één van de volgende certificaten behalen.

  • Handel.
  • VCA (veiligheidscertificaat aannemers).
  • Schoonmaak.
  • Horeca.

Ons onderwijs is gericht op de communicatieve redzaamheid van de leerling. Deze staat in alle lessen centraal. Onze vakken zijn: Nederlands, economie, biologie, Duits, handel-administratie, LO, maatschappijleer, metalektro, nask, orientatie op leren en werken, wiskunde en verzorging.