Auris College Utrecht Aurislogo

Nieuwe leerlingen

Midden september is er een kennismakingsavond voor alle ouders van onze leerlingen en hun mentor. U krijgt tijdens die avond informatie over het komende schooljaar. Voor nieuwe leerlingen in het eerste jaar wordt een kennismakingsochtend en een introductiedag georganiseerd.

Een leerling kan zich aanmelden op onze school als hij of zij een indicatie heeft voor een intensief cluster-2 onderwijsarrangement. Aanmelden kan via het aanmeldpunt.