Auris College Utrecht Aurislogo

Deel deze pagina


Stel een vraag

Onze school

Het Auris College Utrecht is een school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met horen of taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op onze school.  

Het Auris College Utrecht werkt al langere tijd samen met Kentalis VSO Het Rotsoord. Met ingang van 1 augustus 2017 wordt het Auris College Utrecht onderdeel van Koninklijke Kentalis. Beide scholen zijn inmiddels voor de diplomastroom gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Slotlaan en voor het praktijkonderwijs aan de Boadreef. Beide scholen werken nu in een ‘doe-alsof-fase’. Dit wil zeggen dat beide scholen willen functioneren als één school. Daarom is de naam van beide scholen gewijzigd naar Kentalis College Utrecht. Deze nieuwe naam prijkt inmiddels op onze gevel. De komende tijd voeren wij deze nieuwe naam verder door in onze uitingen. Ouders houden wij persoonlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. Wij stemmen het lesaanbod af op de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Leerlingen volgen onderwijs in de praktijkroute, in de vmbo-onderbouw of de vmbo-bovenbouw. De school heeft een AKA-traject, waar onze leerlingen kennis maken met de sectoren Economie, Techniek en Zorg. Daarnaast is er een samenwerking met VSO het Rotsoord. De leerlingen van het Auris College Utrecht krijgen les in twee gebouwen. Ook leerlingen van Kentalis krijgen hier les.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs:

  • Wij stimuleren de leerling eigen keuzes te maken.
  • Wij hebben aandacht voor individuele verschillen tussen de leerlingen.
  • Wij houden rekening met de belevingswereld van de leerling.
  • Wij kijken naar de mogelijkheden van de leerling.
  • Wij stimuleren de leerling het beste uit zichzelf te halen.
  • Wij bieden onze leerlingen toekomstperspectief.
  • Wij bieden een veilige leeromgeving.
  • Wij betrekken ouders bij het leerproces van de leerling.

Wilt u meer weten over de praktijkstroom of vmbo-stroom? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina. Hier vindt u ook informatie over onze werkwijze, afspraken en regels, praktische informatie, buitenschoolse activiteiten, schoolspullen en medezeggenschap.

Schoolgids 2016-2017
Schoolgids 2016-2017 printversie
Schoolinformatieboekje Auris College Utrecht 2016-2017
Instellingsschoolplan Auris algemeen 2015-2019
Schoolplan Auris College Utrecht 2015-2019
Bijlage schoolplan Auris College Utrecht: Symbioseovereenkomst  
Informatieboekje AKA